Yin och yang = balans

Yin och yang är kinesisk filosofi och innebär balans mellan olika saker. Ibland kallar vi det också komplettera varandra. Allt beror ju på sammanhanget. Yin står för tomhet, vila, receptivitet, mjukhet. Yang står för aktivitet, framåtanda, rörelse, målsättande. För att harmoni ska finnas behövs jämvikt mellan yin och yang. Yin kan inte existera utan yang…