Ordning i tillvaron

Tänker att ordning i sinnet smittar av sig på ordning runt omkring mig. Och kanske vise versa. Alltså kan jag utnyttja dessa två olika ytterligheter. 

Är det oordning rent mentalt som det ibland är beroende på olika orsaker så kan jag kanske överdriva ordningen på mina saker för att på så sätt få någon balans i ordningen. 

I Japan verkar det mesta styras av ordning. Kanske en kulturell prägling som inte ger så stort utrymme att tillåta grubbel och oordning i tankarna. Vem vet? 

Det kanske var ett något filosofiskt inlägg idag. Gillar ordning hur som helst.